توضيحات محصول

استند فلکه ای و استند کراس دونوع رایج استند های نمایشگاهی هستند. در کارگاه تولیدی اصفهان استند ، با توجه به ویژگی های انواع استند در حال حاضر استند فلکه ای متغیر تولید می شود این نوع استند دارای ۵ عدد لوله است که در وسط آنها فلکه وجود دارد استند توسط فلکه تنظیم می شود در ۴ طرف استند گیره قرار دارد که بنر تبلیغاتی به داخل آن آویزان می شود استند فلکه ای دارای انعطاف قابل توجه ای بوده و برخلاف دیگر استندها فشار زیادی را تحمل می کند .
نوع دیگر استند استند کراس است که از دو ورقه آلومینیومی تشکیل شده است . این نوع استند به خاطر نوع و مقدار متریال قیمت بالاتری را نسبت به استند های فلکه ای دارد و اگرچه دوام بیشتری را نسبت به رقیب خود دارد اما استند های فلکه ای بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند