توضیحات محصول

مقاومت در برابر فشار و پارگی
با بسته بندی ساندیسی